Sprutbytesprogram (Needle-Exchange Programs)

Sprutbytesprogram

Organiserade tjänster för byte till sterila injektionsnålar och sprutor i syfte att minska spridningen av infektionssjukdomar.

Förklaring på engelska

Organized services for exchange of sterile needles and syringes used for injections as a potential means of reducing the transmission of infectious diseases.

Synonym, svenska: Sprututbytesprogram; Övervakat injektionsrum; Övervakat injektionsinrättning

Synonym, engelska: Needle Exchange Programs; Syringe-Exchange Program; Syringe Exchange Program; Syringe-Exchange Programs; Program, Syringe-Exchange; Programs, Syringe-Exchange; Syringe Exchange Programs; Needle-Exchange Program; Needle Exchange Program; Program, Needle-Exchange; Programs, Needle-Exchange; Supervised Injecting Centers; Center, Supervised Injecting; Centers, Supervised Injecting; Injecting Center, Supervised; Injecting Centers, Supervised; Supervised Injecting Center; Supervised Injecting Facility; Supervised Injecting Facilities; Facilities, Supervised Injecting; Facility, Supervised Injecting; Injecting Facilities, Supervised; Injecting Facility, Supervised

Svensk term Sprutbytesprogram
Synonym på svenska Sprututbytesprogram; Övervakat injektionsrum; Övervakat injektionsinrättning
Synonym på engelska Needle Exchange Programs; Syringe-Exchange Program; Syringe Exchange Program; Syringe-Exchange Programs; Program, Syringe-Exchange; Programs, Syringe-Exchange; Syringe Exchange Programs; Needle-Exchange Program; Needle Exchange Program; Program, Needle-Exchange; Programs, Needle-Exchange; Supervised Injecting Centers; Center, Supervised Injecting; Centers, Supervised Injecting; Injecting Center, Supervised; Injecting Centers, Supervised; Supervised Injecting Center; Supervised Injecting Facility; Supervised Injecting Facilities; Facilities, Supervised Injecting; Facility, Supervised Injecting; Injecting Facilities, Supervised; Injecting Facility, Supervised
Engelsk term Needle-Exchange Programs
MESH ID D018671

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.