Sprutor (Syringes)

Sprutor

Instrument som används för att injicera eller dra upp vätskor. (Stedman, 25:e uppl)

Förklaring på engelska

Instruments used for injecting or withdrawing fluids. (Stedman, 25th ed)

Synonym, svenska: Injektionssprutor; Hypodermiska sprutor

Synonym, engelska: Syringe; Syringe, Karman; Karman Syringe; Hypodermic Syringes; Hypodermic Syringe; Syringe, Hypodermic; Syringes, Hypodermic

Svensk term Sprutor
Synonym på svenska Injektionssprutor; Hypodermiska sprutor
Synonym på engelska Syringe; Syringe, Karman; Karman Syringe; Hypodermic Syringes; Hypodermic Syringe; Syringe, Hypodermic; Syringes, Hypodermic
Engelsk term Syringes
MESH ID D013594

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.