SQ-18506 (5-Amino-3-((5-nitro-2-furyl)vinyl)-1,2,4-oxadiazole)

SQ-18506

En nitrovinylfuran som används som ett schistosomicidalt medel och föreslås för trypanosomiasis, särskilt Chagas sjukdom.

Förklaring på engelska

A nitrovinyl furan used as a schistosomicidal agent and proposed for trypanosomiasis, especially Chagas disease.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: SQ-18506; SQ 18506; S-18506; S 18506; S18506; SQ18506; SQ 18 506

Svensk term SQ-18506
Synonym på svenska
Synonym på engelska SQ-18506; SQ 18506; S-18506; S 18506; S18506; SQ18506; SQ 18 506
Engelsk term 5-Amino-3-((5-nitro-2-furyl)vinyl)-1,2,4-oxadiazole
MESH ID D013184

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.