src-kinaser (src-Family Kinases)

src-kinaser

En PROTEIN-TYROSINKINAS-familj som ursprungligen identifierades genom homologi till Rous sarkomvirus ONCOGENE PROTEIN PP60 (V-SRC). De interagerar med en mängd olika cellytreceptorer och deltar i intracellulära signaltransduktionsvägar. Onkogena former av src-kinaser kan uppstå genom förändrad reglering eller uttryck av det endogena proteinet och genom viralt kodade src (v-src) gener.

Förklaring på engelska

A PROTEIN-TYROSINE KINASE family that was originally identified by homology to the Rous sarcoma virus ONCOGENE PROTEIN PP60(V-SRC). They interact with a variety of cell-surface receptors and participate in intracellular signal transduction pathways. Oncogenic forms of src-family kinases can occur through altered regulation or expression of the endogenous protein and by virally encoded src (v-src) genes.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: src Family Kinases; src-Family Kinase; Kinase, src-Family; src Family Kinase; src Kinase; Kinase, src; src Tyrosine Kinase; Kinase, src Tyrosine; Tyrosine Kinase, src; src Tyrosine Kinases; Kinases, src Tyrosine; Tyrosine Kinases, src; src-Family Tyrosine Kinases; Tyrosine Kinases, src-Family; src Family Tyrosine Kinases; src Kinases; Kinases, src; Protein-Tyrosine Kinases, src; Kinases, src Protein-Tyrosine; src Protein-Tyrosine Kinases; Src Family Tyrosine Kinase; src-Family Tyrosine Kinase; Kinase, src-Family Tyrosine; Tyrosine Kinase, src-Family

Svensk term src-kinaser
Synonym på svenska
Synonym på engelska src Family Kinases; src-Family Kinase; Kinase, src-Family; src Family Kinase; src Kinase; Kinase, src; src Tyrosine Kinase; Kinase, src Tyrosine; Tyrosine Kinase, src; src Tyrosine Kinases; Kinases, src Tyrosine; Tyrosine Kinases, src; src-Family Tyrosine Kinases; Tyrosine Kinases, src-Family; src Family Tyrosine Kinases; src Kinases; Kinases, src; Protein-Tyrosine Kinases, src; Kinases, src Protein-Tyrosine; src Protein-Tyrosine Kinases; Src Family Tyrosine Kinase; src-Family Tyrosine Kinase; Kinase, src-Family Tyrosine; Tyrosine Kinase, src-Family
Engelsk term src-Family Kinases
MESH ID D019061

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.