SRCA (Subrenal Capsule Assay)

SRCA

In vivo-metod för screening av undersökande cancerläkemedel och biologiska responsmodifierare för enskilda cancerpatienter. Färsk tumörvävnad implanteras under njurkapseln hos immunkompetenta möss eller råttor; grova och histologiska bedömningar följer flera dagar efter tumörbehandling in situ.

Förklaring på engelska

In vivo method of screening investigative anticancer drugs and biologic response modifiers for individual cancer patients. Fresh tumor tissue is implanted under the kidney capsule of immunocompetent mice or rats; gross and histological assessments follow several days after tumor treatment in situ.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Assay, Subrenal Capsule; Assays, Subrenal Capsule; Subrenal Capsule Assays; Subrenal Capsule Xenograft Assay

Svensk term SRCA
Synonym på svenska
Synonym på engelska Assay, Subrenal Capsule; Assays, Subrenal Capsule; Subrenal Capsule Assays; Subrenal Capsule Xenograft Assay
Engelsk term Subrenal Capsule Assay
MESH ID D013370

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.