Sri Lanka (Sri Lanka)

Sri Lanka

Land i södra Asien, en ö i Indiska oceanen, söder om Indien. Huvudstaden är Colombo.

Förklaring på engelska

Country in southern Asia, an island in the Indian Ocean, south of India. The capital is Colombo.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Ceylon

Svensk term Sri Lanka
Synonym på svenska
Synonym på engelska Ceylon
Engelsk term Sri Lanka
MESH ID D013188

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.