SRS-A (SRS-A)

SRS-A

En grupp av LEUKOTRIENER; (LTC4; LTD4; och LTE4) som är den huvudsakliga mediatorn för BRONKOKONSTRIKTION; ÖVERKÄNSLIGHET; och andra allergiska reaktioner. Tidigare studier beskrev en ”långsamt reagerande substans av ANAFYLAXIS” som frigörs från lunga genom kobragift eller efter anafylaktisk chock. Förhållandet mellan SRS-A-leukotriener fastställdes genom UV som visade närvaron av det konjugerade trienet. (Från Merck Index [publikationstyp], 11: e uppl)

Förklaring på engelska

A group of LEUKOTRIENES; (LTC4; LTD4; and LTE4) that is the major mediator of BRONCHOCONSTRICTION; HYPERSENSITIVITY; and other allergic reactions. Earlier studies described a “slow-reacting substance of ANAPHYLAXIS” released from lung by cobra venom or after anaphylactic shock. The relationship between SRS-A leukotrienes was established by UV which showed the presence of the conjugated triene. (From Merck Index, 11th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Slow Reacting Substance of Anaphylaxis

Svensk term SRS-A
Synonym på svenska
Synonym på engelska Slow Reacting Substance of Anaphylaxis
Engelsk term SRS-A
MESH ID D013189

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.