SRT-test (Speech Reception Threshold Test)

SRT-test

Ett test för att bestämma den lägsta ljudintensitetsnivån vid vilken femtio procent eller mer av de spondaiska testorden (ord av två stavelser med lika stress) upprepas korrekt.

Förklaring på engelska

A test to determine the lowest sound intensity level at which fifty percent or more of the spondaic test words (words of two syllables having equal stress) are repeated correctly.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Test, Speech Reception Threshold

Svensk term SRT-test
Synonym på svenska
Synonym på engelska Test, Speech Reception Threshold
Engelsk term Speech Reception Threshold Test
MESH ID D013069

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.