SSPE-virus (SSPE Virus)

SSPE-virus

En defekt variant av mässlingvirus som har isolerats från hjärnvävnaden hos patienter med subakut skleroserande panencefalit.

Förklaring på engelska

A defective variant of MEASLES VIRUS that has been isolated from the brain tissue of patients with subacute sclerosing panencephalitis.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: SSPE Viruses; Virus, SSPE; Viruses, SSPE; Subacute Sclerosing Panenceph Virus

Svensk term SSPE-virus
Synonym på svenska
Synonym på engelska SSPE Viruses; Virus, SSPE; Viruses, SSPE; Subacute Sclerosing Panenceph Virus
Engelsk term SSPE Virus
MESH ID D013190

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.