Stachybotrys (Stachybotrys)

Stachybotrys

Ett mitosporiskt svampsläkte inklusive en art som bildar ett toxin i mögligt hö som kan orsaka en allvarlig sjukdom hos hästar.

Förklaring på engelska

A mitosporic fungal genus including one species which forms a toxin in moldy hay that may cause a serious illness in horses.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Stachybotry

Svensk term Stachybotrys
Synonym på svenska
Synonym på engelska Stachybotry
Engelsk term Stachybotrys
MESH ID D013191

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.