Stafylokockfager (Staphylococcus Phages)

Stafylokockfager

Virus vars värd är Stafylokock.

Förklaring på engelska

Viruses whose host is Staphylococcus.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Phage, Staphylococcus; Phages, Staphylococcus; Staphylococcus Phage; Staphylococcal Bacteriophages; Staphylococcal Phages; Phage, Staphylococcal; Phages, Staphylococcal; Staphylococcal Phage; Staphylococcal Bacteriophage; Bacteriophage, Staphylococcal; Bacteriophages, Staphylococcal

Svensk term Stafylokockfager
Synonym på svenska
Synonym på engelska Phage, Staphylococcus; Phages, Staphylococcus; Staphylococcus Phage; Staphylococcal Bacteriophages; Staphylococcal Phages; Phage, Staphylococcal; Phages, Staphylococcal; Staphylococcal Phage; Staphylococcal Bacteriophage; Bacteriophage, Staphylococcal; Bacteriophages, Staphylococcal
Engelsk term Staphylococcus Phages
MESH ID D013204

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.