Stafylokockhudinfektioner (Staphylococcal Skin Infections)

Stafylokockhudinfektioner

Infektioner i hud orsakade av bakterier av släktet STAPHYLOCOCCUS.

Förklaring på engelska

Infections to the skin caused by bacteria of the genus STAPHYLOCOCCUS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Staphylococcal Skin Diseases; Staphylococcal Infections, Skin; Infections, Staphylococcal Skin; Skin Infections, Staphylococcal; Staphylococcal Diseases, Skin; Skin Diseases, Staphylococcal

Svensk term Stafylokockhudinfektioner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Staphylococcal Skin Diseases; Staphylococcal Infections, Skin; Infections, Staphylococcal Skin; Skin Infections, Staphylococcal; Staphylococcal Diseases, Skin; Skin Diseases, Staphylococcal
Engelsk term Staphylococcal Skin Infections
MESH ID D013207

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.