Stafylokockmatförgiftning (Staphylococcal Food Poisoning)

Stafylokockmatförgiftning

Förgiftningar av stafylokocktoxiner som finns i förorenad livsmedel.

Förklaring på engelska

Poisoning by staphylococcal toxins present in contaminated food.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Poisoning, Staphylococcal Food; Food Poisoning, Staphylococcal; Food Poisonings, Staphylococcal; Poisonings, Staphylococcal Food; Staphylococcal Food Poisonings

Svensk term Stafylokockmatförgiftning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Poisoning, Staphylococcal Food; Food Poisoning, Staphylococcal; Food Poisonings, Staphylococcal; Poisonings, Staphylococcal Food; Staphylococcal Food Poisonings
Engelsk term Staphylococcal Food Poisoning
MESH ID D013202

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.