Stafylokockorsakad epidermal nekrolys (Staphylococcal Scalded Skin Syndrome)

Stafylokockorsakad epidermal nekrolys

En sjukdom hos spädbarn på grund av grupp 2 fag typ 17 stafylokocker som producerar ett epidermolytiskt exotoxin. Ytliga fina vesiklar och bullae blankett [publikationstyp] och bristning lätt, vilket resulterar i förlust av stora ark av överhud.

Förklaring på engelska

A disease of infants due to group 2 phage type 17 staphylococci that produce an epidermolytic exotoxin. Superficial fine vesicles and bullae form and rupture easily, resulting in loss of large sheets of epidermis.

Synonym, svenska: Ritters sjukdom

Synonym, engelska: Scalded Skin Syndrome, Staphylococcal; Staphylococcal Scalded-Skin Syndrome; Scalded-Skin Syndrome, Staphylococcal; Scalded-Skin Syndromes, Staphylococcal; Staphylococcal Scalded-Skin Syndromes; Syndrome, Staphylococcal Scalded-Skin; Syndromes, Staphylococcal Scalded-Skin; Ritter’s Disease; Disease, Ritter’s; Ritters Disease; Ritter Disease; Disease, Ritter

Svensk term Stafylokockorsakad epidermal nekrolys
Synonym på svenska Ritters sjukdom
Synonym på engelska Scalded Skin Syndrome, Staphylococcal; Staphylococcal Scalded-Skin Syndrome; Scalded-Skin Syndrome, Staphylococcal; Scalded-Skin Syndromes, Staphylococcal; Staphylococcal Scalded-Skin Syndromes; Syndrome, Staphylococcal Scalded-Skin; Syndromes, Staphylococcal Scalded-Skin; Ritter’s Disease; Disease, Ritter’s; Ritters Disease; Ritter Disease; Disease, Ritter
Engelsk term Staphylococcal Scalded Skin Syndrome
MESH ID D013206

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.