Stafylokockprotein A (Staphylococcal Protein A)

Stafylokockprotein A

Ett protein som finns i cellvägg hos de flesta Staphylococcus aureus aureus-stammar. Proteinet binder selektivt till Fc-regionen hos humant normalt och myelomhärledt IMMUNOGLOBULIN G. Det framkallar antikroppsaktivitet och kan orsaka överkänslighetsreaktioner på grund av histaminfrisättning; har också använts som cellytantigenmarkör och vid klinisk bedömning av B-lymfocytfunktionen.

Förklaring på engelska

A protein present in the cell wall of most Staphylococcus aureus strains. The protein selectively binds to the Fc region of human normal and myeloma-derived IMMUNOGLOBULIN G. It elicits antibody activity and may cause hypersensitivity reactions due to histamine release; has also been used as cell surface antigen marker and in the clinical assessment of B lymphocyte function.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Protein A, Staphylococcal; Protein A

Svensk term Stafylokockprotein A
Synonym på svenska
Synonym på engelska Protein A, Staphylococcal; Protein A
Engelsk term Staphylococcal Protein A
MESH ID D013205

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.