Stafylokocktoxoid (Staphylococcal Toxoid)

Stafylokocktoxoid

NA

Förklaring på engelska

NA

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Toxoid, Staphylococcal

Svensk term Stafylokocktoxoid
Synonym på svenska
Synonym på engelska Toxoid, Staphylococcal
Engelsk term Staphylococcal Toxoid
MESH ID D013208

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.