Stafylokockvacciner (Staphylococcal Vaccines)

Stafylokockvacciner

NA

Förklaring på engelska

NA

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Vaccines, Staphylococcal

Svensk term Stafylokockvacciner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Vaccines, Staphylococcal
Engelsk term Staphylococcal Vaccines
MESH ID D013209

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.