Stamceller (Stem Cells)

Stamceller

Relativt odifferentierade celler som behåller förmågan att dela och proliferera under hela postnatalt liv för att tillhandahålla stamceller som kan differentieras till specialiserade celler.

Förklaring på engelska

Relatively undifferentiated cells that retain the ability to divide and proliferate throughout postnatal life to provide progenitor cells that can differentiate into specialized cells.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cell, Stem; Cells, Stem; Stem Cell; Progenitor Cells; Cell, Progenitor; Cells, Progenitor; Progenitor Cell; Mother Cells; Cell, Mother; Cells, Mother; Mother Cell; Colony-Forming Unit; Colony Forming Unit; Colony-Forming Units; Colony Forming Units

Svensk term Stamceller
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cell, Stem; Cells, Stem; Stem Cell; Progenitor Cells; Cell, Progenitor; Cells, Progenitor; Progenitor Cell; Mother Cells; Cell, Mother; Cells, Mother; Mother Cell; Colony-Forming Unit; Colony Forming Unit; Colony-Forming Units; Colony Forming Units
Engelsk term Stem Cells
MESH ID D013234

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.