Stamning (Stuttering)

Stamning

En störning i den normala flyt och tidsmönstringen av tal som är olämplig för individens ålder. Denna störning kännetecknas av frekventa repetitioner eller förlängningar av ljud eller stavelser. Olika andra typer av taldysfluenser kan också vara inblandade inklusive interjektioner, trasiga ord, hörbar eller tyst blockering, omskärningar, ord producerade med ett överskott av fysisk spänning, och monosyllabiska upprepningar av hela ord. Stamning kan förekomma som ett utvecklingstillstånd i barndomen eller som en förvärvad störning som kan vara associerad med HJÄRNINFARKTER och andra HJÄRNSJUKDOMAR. (Från DSM-IV, 1994)

Förklaring på engelska

A disturbance in the normal fluency and time patterning of speech that is inappropriate for the individual’s age. This disturbance is characterized by frequent repetitions or prolongations of sounds or syllables. Various other types of speech dysfluencies may also be involved including interjections, broken words, audible or silent blocking, circumlocutions, words produced with an excess of physical tension, and monosyllabic whole word repetitions. Stuttering may occur as a developmental condition in childhood or as an acquired disorder which may be associated with BRAIN INFARCTIONS and other BRAIN DISEASES. (From DSM-IV, 1994)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Stuttering, Familial Persistent 1; Stuttering, Developmental; Developmental Stuttering; Stuttering, Adult; Adult Stuttering; Stuttering, Childhood; Childhood Stuttering; Stammering; Stuttering, Acquired; Acquired Stuttering

Svensk term Stamning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Stuttering, Familial Persistent 1; Stuttering, Developmental; Developmental Stuttering; Stuttering, Adult; Adult Stuttering; Stuttering, Childhood; Childhood Stuttering; Stammering; Stuttering, Acquired; Acquired Stuttering
Engelsk term Stuttering
MESH ID D013342

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.