Stanford-Binets test (Stanford-Binet Test)

Stanford-Binets test

Ett individuellt underrättelsetest utformat främst för skolbarn att förutsäga skolprestanda och förmågan att anpassa sig till vardagens krav.

Förklaring på engelska

An individual intelligence test designed primarily for school children to predict school performance and the ability to adjust to everyday demands.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Stanford Binet Test; Test, Stanford-Binet; STANFTAN; Binet Test; Test, Binet

Svensk term Stanford-Binets test
Synonym på svenska
Synonym på engelska Stanford Binet Test; Test, Stanford-Binet; STANFTAN; Binet Test; Test, Binet
Engelsk term Stanford-Binet Test
MESH ID D013195

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.