Stapedius (Stapedius)

Stapedius

En liten muskel som uppstår från den bakre väggen av TYMPANIC CAVITY i MIDDLE EAR med sin sena införd på STAPES hals. Stapedius drar stigbygel bakåt och kontrollerar dess kroppsrörelse.

Förklaring på engelska

A tiny muscle that arises from the posterior wall of the TYMPANIC CAVITY of MIDDLE EAR with its tendon inserted onto the neck of the STAPES. Stapedius pulls the stapes posteriorly and controls its movement.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Stapedius
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Stapedius
MESH ID D013198

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.