Stapeskirurgi (Stapes Surgery)

Stapeskirurgi

Kirurgisk ingrepp som innebär att en del av stigbygeln, ett ben i mellanörat, avlägsnas och en protes placeras in för att underlätta överföringen av ljud mellan mellanörat och innerörat.

Förklaring på engelska

Surgery performed in which part of the STAPES, a bone in the middle ear, is removed and a prosthesis is placed to help transmit sound between the middle ear and inner ear.

Synonym, svenska: Stapedektomi

Synonym, engelska: Surgery, Stapes; Stapes Surgeries; Surgeries, Stapes; Stapedectomy; Stapedectomies

Svensk term Stapeskirurgi
Synonym på svenska Stapedektomi
Synonym på engelska Surgery, Stapes; Stapes Surgeries; Surgeries, Stapes; Stapedectomy; Stapedectomies
Engelsk term Stapes Surgery
MESH ID D013201

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.