Staphylococcus epidermidis (Staphylococcus epidermidis)

Staphylococcus epidermidis

En art av STAPHYLOCOCCUS som är en sfärisk, icke-rörlig, gram-positiv, kemoorganotrof, fakultativ anaerob. Huvudsakligen finns på hud och slemhinna hos varmblodiga djur, det kan vara primär patogen eller sekundär invaderare.

Förklaring på engelska

A species of STAPHYLOCOCCUS that is a spherical, non-motile, gram-positive, chemoorganotrophic, facultative anaerobe. Mainly found on the skin and mucous membrane of warm-blooded animals, it can be primary pathogen or secondary invader.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Staphylococcus epidermidis
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Staphylococcus epidermidis
MESH ID D013212

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.