Staphylococcus haemolyticus (Staphylococcus haemolyticus)

Staphylococcus haemolyticus

En art av STAPHYLOCOCCUS som finns på hud hos människa (och icke-mänskliga primater), som ofta orsakar sjukhusförvärvade infektioner (KORSINFEKTION).

Förklaring på engelska

A species of STAPHYLOCOCCUS found on the skin of humans (and non-human primates), often causing hospital-acquired infections (CROSS INFECTION).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Staphylococcus haemolyticus
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Staphylococcus haemolyticus
MESH ID D041162

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.