Stärkelsesyntas (Starch Synthase)

Stärkelsesyntas

Ett enzym som katalyserar överföringen av glukos från ADPglukos till glukosinnehållande polysackarider i 1,4-alfa-bindningar. EG 2.4.1.21.

Förklaring på engelska

An enzyme that catalyzes the transfer of glucose from ADPglucose to glucose-containing polysaccharides in 1,4-alpha-linkages. EC 2.4.1.21.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Synthase, Starch; ADP Glucose Starch Glucosyltransferase; Granule-Bound Starch Synthase; Granule Bound Starch Synthase; Starch Synthase, Granule-Bound; Synthase, Granule-Bound Starch; GBSS; Starch (Bacterial Glycogen) Synthase

Svensk term Stärkelsesyntas
Synonym på svenska
Synonym på engelska Synthase, Starch; ADP Glucose Starch Glucosyltransferase; Granule-Bound Starch Synthase; Granule Bound Starch Synthase; Starch Synthase, Granule-Bound; Synthase, Granule-Bound Starch; GBSS; Starch (Bacterial Glycogen) Synthase
Engelsk term Starch Synthase
MESH ID D013214

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.