Startle-reflex (Startle Reflex)

Startle-reflex

Ett komplext, ofrivilligt gensvar på en oväntat kraftig retning. Reaktionen medför fysisk förflyttning bort från retningen, muskelsammandragningar och böjning av lemmar, blinkningar och förändringar i hjärtrytmen, blodtrycket och andningen.

Förklaring på engelska

A complex involuntary response to an unexpected strong stimulus. The reaction involves physical movement away from the stimulus, MUSCLE CONTRACTION and limb flexion, BLINKING, and changes in HEART RATE, BLOOD PRESSURE, and RESPIRATION.

Synonym, svenska: Mororeflexen; Omklamringsreflex; Skrämselreflex

Synonym, engelska: Startle Reflex; Startle Response; Response, Startle; Responses, Startle; Startle Responses; Startle Reaction; Reaction, Startle; Reactions, Startle; Startle Reactions; Reflex, Moro; Moro Reflex; Acoustic Startle Reflex; Reflex, Acoustic Startle; Startle Reflex, Acoustic

Svensk term Startle-reflex
Synonym på svenska Mororeflexen; Omklamringsreflex; Skrämselreflex
Synonym på engelska Startle Reflex; Startle Response; Response, Startle; Responses, Startle; Startle Responses; Startle Reaction; Reaction, Startle; Reactions, Startle; Startle Reactions; Reflex, Moro; Moro Reflex; Acoustic Startle Reflex; Reflex, Acoustic Startle; Startle Reflex, Acoustic
Engelsk term Startle Reflex
MESH ID D013216

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.