Statistik som ämne (Statistics as Topic)

Statistik som ämne

Fungerar om vetenskapen och konst att samla in, sammanfatta, och analysera data som är föremål för slumpmässig variation.

Förklaring på engelska

Works about the science and art of collecting, summarizing, and analyzing data that are subject to random variation.

Synonym, svenska: Statistiska metoder; Estimeringstekniker; Tabeller och diagram som ämne; Statistiska studier; Områdesanalys

Synonym, engelska: Statistics, Service; Service Statistics; Tables and Charts as Topic; Indirect Estimation Techniques; Estimation Technique, Indirect; Estimation Techniques, Indirect; Indirect Estimation Technique; Technique, Indirect Estimation; Techniques, Indirect Estimation; Indirect Estimation Technics; Estimation Technic, Indirect; Estimation Technics, Indirect; Indirect Estimation Technic; Technic, Indirect Estimation; Technics, Indirect Estimation; Statistical Study; Statistical Studies; Studies, Statistical; Study, Statistical; Estimation Techniques; Estimation Technique; Technique, Estimation; Techniques, Estimation; Estimation Technics; Technics, Estimation; Multiple Classification Analysis; Analyses, Multiple Classification; Classification Analyses, Multiple; Classification Analysis, Multiple; Multiple Classification Analyses; Area Analysis; Analyses, Area; Area Analyses

Svensk term Statistik som ämne
Synonym på svenska Statistiska metoder; Estimeringstekniker; Tabeller och diagram som ämne; Statistiska studier; Områdesanalys
Synonym på engelska Statistics, Service; Service Statistics; Tables and Charts as Topic; Indirect Estimation Techniques; Estimation Technique, Indirect; Estimation Techniques, Indirect; Indirect Estimation Technique; Technique, Indirect Estimation; Techniques, Indirect Estimation; Indirect Estimation Technics; Estimation Technic, Indirect; Estimation Technics, Indirect; Indirect Estimation Technic; Technic, Indirect Estimation; Technics, Indirect Estimation; Statistical Study; Statistical Studies; Studies, Statistical; Study, Statistical; Estimation Techniques; Estimation Technique; Technique, Estimation; Techniques, Estimation; Estimation Technics; Technics, Estimation; Multiple Classification Analysis; Analyses, Multiple Classification; Classification Analyses, Multiple; Classification Analysis, Multiple; Multiple Classification Analyses; Area Analysis; Analyses, Area; Area Analyses
Engelsk term Statistics as Topic
MESH ID D013223

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.