Status asthmaticus (Status Asthmaticus)

Status asthmaticus

En plötslig intensiv och kontinuerlig förvärring av astmatillstånd, markerad av andnöd till utmattning och kollaps och inte svarar på de vanliga terapeutiska ansträngningarna.

Förklaring på engelska

A sudden intense and continuous aggravation of a state of asthma, marked by dyspnea to the point of exhaustion and collapse and not responding to the usual therapeutic efforts.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Asthmaticus, Status; Asthmatic Crisis; Asthmatic Crises; Crises, Asthmatic; Crisis, Asthmatic; Asthmatic Shock; Asthmatic Shocks; Shock, Asthmatic; Shocks, Asthmatic

Svensk term Status asthmaticus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Asthmaticus, Status; Asthmatic Crisis; Asthmatic Crises; Crises, Asthmatic; Crisis, Asthmatic; Asthmatic Shock; Asthmatic Shocks; Shock, Asthmatic; Shocks, Asthmatic
Engelsk term Status Asthmaticus
MESH ID D013224

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.