Status epilepticus (Status Epilepticus)

Status epilepticus

Ett långvarigt anfall eller flera anfall som återkommer ofta nog för att hindra återhämtning mellan episoder som förekommer i en 20-30-minutersperiod. Den vanligaste undertypen är generaliserad tonisk-klonisk status epilepticus, ett potentiellt dödligt tillstånd som hänger samman med nervskada och störningar i andningen och ämnesomsättningen. Icke-konvulsiva former innefattar petit mal (absenser) och komplexa partiella anfall (numera anfall med fokal start), vilka kan visa sig som beteendestörningar. Enkla partiella anfall (numera anfall med fokal start) består av ihållande motoriska, sensoriska eller autonoma anfall som inte påverkar kognitionen (se även epilepsia partialis continua). Med subklinisk status epilepticus menas i allmänhet anfall som förekommer hos en okontaktbar eller komatös individ, vid frånvaro av tydliga tecken på anfall.

Förklaring på engelska

A prolonged seizure or seizures repeated frequently enough to prevent recovery between episodes occurring over a period of 20-30 minutes. The most common subtype is generalized tonic-clonic status epilepticus, a potentially fatal condition associated with neuronal injury and respiratory and metabolic dysfunction. Nonconvulsive forms include petit mal status and complex partial status, which may manifest as behavioral disturbances. Simple partial status epilepticus consists of persistent motor, sensory, or autonomic seizures that do not impair cognition (see also EPILEPSIA PARTIALIS CONTINUA). Subclinical status epilepticus generally refers to seizures occurring in an unresponsive or comatose individual in the absence of overt signs of seizure activity. (From N Engl J Med 1998 Apr 2;338(14):970-6; Neurologia 1997 Dec;12 Suppl 6:25-30)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Status Epilepticus, Generalized; Generalized Status Epilepticus; Grand Mal Status Epilepticus; Status Epilepticus, Grand Mal; Status Epilepticus, Generalized Convulsive; Generalized Convulsive Status Epilepticus; Non-Convulsive Status Epilepticus; Non Convulsive Status Epilepticus; Status Epilepticus, Non-Convulsive; Status Epilepticus, Non Convulsive; Status Epilepticus, Subclinical; Subclinical Status Epilepticus; Status Epilepticus, Electrographic; Electrographic Status Epilepticus; Simple Partial Status Epilepticus; Status Epilepticus, Simple Partial; Complex Partial Status Epilepticus; Status Epilepticus, Complex Partial; Petit Mal Status; Status, Petit Mal; Absence Status; Status, Absence

Svensk term Status epilepticus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Status Epilepticus, Generalized; Generalized Status Epilepticus; Grand Mal Status Epilepticus; Status Epilepticus, Grand Mal; Status Epilepticus, Generalized Convulsive; Generalized Convulsive Status Epilepticus; Non-Convulsive Status Epilepticus; Non Convulsive Status Epilepticus; Status Epilepticus, Non-Convulsive; Status Epilepticus, Non Convulsive; Status Epilepticus, Subclinical; Subclinical Status Epilepticus; Status Epilepticus, Electrographic; Electrographic Status Epilepticus; Simple Partial Status Epilepticus; Status Epilepticus, Simple Partial; Complex Partial Status Epilepticus; Status Epilepticus, Complex Partial; Petit Mal Status; Status, Petit Mal; Absence Status; Status, Absence
Engelsk term Status Epilepticus
MESH ID D013226

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.