Staurosporin (Staurosporine)

Staurosporin

En indolokarbazol som är en potent PROTEINKINASE C-hämmare som förstärker CAMP-medierade svar i humana neuroblastomceller. (Biochem Biofys Res Commun 1995; 214 (3) :1114-20)

Förklaring på engelska

An indolocarbazole that is a potent PROTEIN KINASE C inhibitor which enhances cAMP-mediated responses in human neuroblastoma cells. (Biochem Biophys Res Commun 1995;214(3):1114-20)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: 8,12-Epoxy-1H,8H-2,7b,12a-triazadibenzo(a,g)cyclonona(cde)trinden-1-one, 2,3,9,10,11,12-hexahydro-9-methoxy-8-methyl-10-(methylamino)-, (8alpha,9beta,10beta,12alpha)-(+)-

Svensk term Staurosporin
Synonym på svenska
Synonym på engelska 8,12-Epoxy-1H,8H-2,7b,12a-triazadibenzo(a,g)cyclonona(cde)trinden-1-one, 2,3,9,10,11,12-hexahydro-9-methoxy-8-methyl-10-(methylamino)-, (8alpha,9beta,10beta,12alpha)-(+)-
Engelsk term Staurosporine
MESH ID D019311

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.