Stavcellers yttersegment (Rod Cell Outer Segment)

Stavcellers yttersegment

Den del av en retinal stavcell belägen mellan ROD INNER SEGMENT och RETINAL PIGMENT EPITEL. Den innehåller en stapel ljuskänsliga skivmembran laddade med RHODOPSIN.

Förklaring på engelska

The portion of a retinal rod cell situated between the ROD INNER SEGMENT and the RETINAL PIGMENT EPITHELIUM. It contains a stack of photosensitive disk membranes laden with RHODOPSIN.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Rod Outer Segments; Rod Outer Segment; Outer Segment, Rod; Outer Segments, Rod

Svensk term Stavcellers yttersegment
Synonym på svenska
Synonym på engelska Rod Outer Segments; Rod Outer Segment; Outer Segment, Rod; Outer Segments, Rod
Engelsk term Rod Cell Outer Segment
MESH ID D012374

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.