Steatit (Steatitis)

Steatit

En sjukdom hos katter och mink som kännetecknas av en markant inflammation i fettvävnad och avsättningen av ”ceroid” pigment i mellanrummen i fettcellerna. Det tros orsakas av utfodring av dieter som innehåller för mycket omättad fettsyra och för lite vitamin E. (Merck Veterinary Manual, 5th ed; Stedman, 25th ed)

Förklaring på engelska

A disease of cats and mink characterized by a marked inflammation of adipose tissue and the deposition of “ceroid” pigment in the interstices of the adipose cells. It is believed to be caused by feeding diets containing too much unsaturated fatty acid and too little vitamin E. (Merck Veterinary Manual, 5th ed; Stedman, 25th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Steatitides

Svensk term Steatit
Synonym på svenska
Synonym på engelska Steatitides
Engelsk term Steatitis
MESH ID D013231

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.