Stelkramp (Tetanus)

Stelkramp

En sjukdom orsakad av tetanospasmin, ett kraftfullt proteintoxin producerat av CLOSTRIDIUM TETANI. Stelkramp uppträder vanligtvis efter en akut skada, såsom ett punkteringssår eller laceration. Generaliserad stelkramp, den vanligaste blankett [publikationstyp], kännetecknas av tetaniska muskelsammandragningar och hyperreflexi. Lokaliserad stelkramp presenterar sig som ett milt tillstånd med manifestationer begränsade till muskler nära såret. Det kan utvecklas till den generaliserade blankett [publikationstyp].

Förklaring på engelska

A disease caused by tetanospasmin, a powerful protein toxin produced by CLOSTRIDIUM TETANI. Tetanus usually occurs after an acute injury, such as a puncture wound or laceration. Generalized tetanus, the most common form, is characterized by tetanic muscular contractions and hyperreflexia. Localized tetanus presents itself as a mild condition with manifestations restricted to muscles near the wound. It may progress to the generalized form.

Synonym, svenska: Tetanus

Synonym, engelska: Clostridium tetani Infection; Clostridium tetani Infections; Infection, Clostridium tetani; Infections, Clostridium tetani

Svensk term Stelkramp
Synonym på svenska Tetanus
Synonym på engelska Clostridium tetani Infection; Clostridium tetani Infections; Infection, Clostridium tetani; Infections, Clostridium tetani
Engelsk term Tetanus
MESH ID D013742

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.