Stelkrampsvaccin (Tetanus Toxoid)

Stelkrampsvaccin

NA

Förklaring på engelska

NA

Synonym, svenska: Tetanusvaccin; Vaccination mot stelkramp

Synonym, engelska: Toxoid, Tetanus; Tetanus Vaccine; Vaccine, Tetanus

Svensk term Stelkrampsvaccin
Synonym på svenska Tetanusvaccin; Vaccination mot stelkramp
Synonym på engelska Toxoid, Tetanus; Tetanus Vaccine; Vaccine, Tetanus
Engelsk term Tetanus Toxoid
MESH ID D013745

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.