Stenar i spottkörtelgången (Salivary Duct Calculi)

Stenar i spottkörtelgången

Närvaro av små stenar i de terminala spottkörtelgångar (salivsand), eller stenar (större calculi) som finns i de större kanalerna.

Förklaring på engelska

Presence of small calculi in the terminal salivary ducts (salivary sand), or stones (larger calculi) found in the larger ducts.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Calculi, Salivary Duct; Calculus, Salivary Duct; Duct Calculi, Salivary; Duct Calculus, Salivary; Salivary Duct Calculus; Parotid Duct Calculi; Submandibular Duct Calculi; Salivary Duct Stones; Duct Stone, Salivary; Duct Stones, Salivary; Salivary Duct Stone; Stone, Salivary Duct; Stones, Salivary Duct; Sialolithiasis, Ductal; Sialolithiases, Ductal

Svensk term Stenar i spottkörtelgången
Synonym på svenska
Synonym på engelska Calculi, Salivary Duct; Calculus, Salivary Duct; Duct Calculi, Salivary; Duct Calculus, Salivary; Salivary Duct Calculus; Parotid Duct Calculi; Submandibular Duct Calculi; Salivary Duct Stones; Duct Stone, Salivary; Duct Stones, Salivary; Salivary Duct Stone; Stone, Salivary Duct; Stones, Salivary Duct; Sialolithiasis, Ductal; Sialolithiases, Ductal
Engelsk term Salivary Duct Calculi
MESH ID D012465

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.