Stendammslunga (Silicosis)

Stendammslunga

En blankett [publikationstyp] av dammlunga som härrör från inhalation av damm innehållande kristallin blankett [publikationstyp] av KISELDIOXID, vanligtvis i blankett [publikationstyp] av kvarts. Amorf kiseldioxid är relativt giftfri.

Förklaring på engelska

A form of pneumoconiosis resulting from inhalation of dust containing crystalline form of SILICON DIOXIDE, usually in the form of quartz. Amorphous silica is relatively nontoxic.

Synonym, svenska: Silikos

Synonym, engelska: Silicoses

Svensk term Stendammslunga
Synonym på svenska Silikos
Synonym på engelska Silicoses
Engelsk term Silicosis
MESH ID D012829

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.