Stenografi (Shorthand)

Stenografi

Snabb handstil med enkla slag, förkortningslistor [publikationstyp], eller symboler som betecknar bokstäver, ord, eller fraser [publikationstyp].

Förklaring på engelska

Rapid handwriting using simple strokes, abbreviations, or symbols that designate letters, words, or phrases.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Stenografi
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Shorthand
MESH ID D012781

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.