Stereognosi (Stereognosis)

Stereognosi

Uppfattning av form och blankett [publikationstyp] av objekt av TOUCH och KINESTHESIS, via taktila stimuli.

Förklaring på engelska

Perception of shape and form of objects by TOUCH and KINESTHESIS, via tactile stimuli.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Haptic Perception; Perception, Haptic; Tactile Gnosis; Gnoses, Tactile; Gnosis, Tactile; Tactile Gnoses

Svensk term Stereognosi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Haptic Perception; Perception, Haptic; Tactile Gnosis; Gnoses, Tactile; Gnosis, Tactile; Tactile Gnoses
Engelsk term Stereognosis
MESH ID D013236

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.