Stereoisomerism (Stereoisomerism)

Stereoisomerism

Fenomenet varigenom föreningar vars molekyler har samma antal och typ av atomer och samma atomarrangemang, men skiljer sig åt i deras rumsliga förhållanden. (Från McGraw-Hill Ordbok [publikationstyp] of Scientific and Technical Terms, 5th ed)

Förklaring på engelska

The phenomenon whereby compounds whose molecules have the same number and kind of atoms and the same atomic arrangement, but differ in their spatial relationships. (From McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 5th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Molecular Stereochemistry; Stereochemistry, Molecular; Stereoisomers; Stereoisomer

Svensk term Stereoisomerism
Synonym på svenska
Synonym på engelska Molecular Stereochemistry; Stereochemistry, Molecular; Stereoisomers; Stereoisomer
Engelsk term Stereoisomerism
MESH ID D013237

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.