Stereotaktiska tekniker (Stereotaxic Techniques)

Stereotaktiska tekniker

Tekniker som används mest under hjärnkirurgi som använder ett system med tredimensionella koordinater för att lokalisera platsen som ska drivas på.

Förklaring på engelska

Techniques used mostly during brain surgery which use a system of three-dimensional coordinates to locate the site to be operated on.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Stereotaxic Technique; Technique, Stereotaxic; Techniques, Stereotaxic; Stereotactic Techniques; Stereotactic Technique; Technique, Stereotactic; Techniques, Stereotactic; Stereotaxic Technics; Stereotaxic Technic; Technic, Stereotaxic; Technics, Stereotaxic

Svensk term Stereotaktiska tekniker
Synonym på svenska
Synonym på engelska Stereotaxic Technique; Technique, Stereotaxic; Techniques, Stereotaxic; Stereotactic Techniques; Stereotactic Technique; Technique, Stereotactic; Techniques, Stereotactic; Stereotaxic Technics; Stereotaxic Technic; Technic, Stereotaxic; Technics, Stereotaxic
Engelsk term Stereotaxic Techniques
MESH ID D013238

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.