Stereotypt beteende (Stereotyped Behavior)

Stereotypt beteende

Relativt invariant beteendesätt framkallade eller bestämda av en viss situation; kan vara verbal, postural, eller uttrycksfull.

Förklaring på engelska

Relatively invariant mode of behavior elicited or determined by a particular situation; may be verbal, postural, or expressive.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Behavior, Stereotyped; Behaviors, Stereotyped; Stereotyped Behaviors

Svensk term Stereotypt beteende
Synonym på svenska
Synonym på engelska Behavior, Stereotyped; Behaviors, Stereotyped; Stereotyped Behaviors
Engelsk term Stereotyped Behavior
MESH ID D013239

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.