Sterigmatocystin (Sterigmatocystin)

Sterigmatocystin

Ett cancerframkallande mykotoxin som produceras i höga utbyten av stammar av de vanliga formarna, Mögelsvamp versicolor, A. nidulans, och en oidentifierad art av Bipolaris. Det orsakar vävnadsdöd i lever och njure och har en hämmande effekt på orotsyrainförlivning i nukleärt RNA.

Förklaring på engelska

A carcinogenic mycotoxin produced in high yields by strains of the common molds, Aspergillus versicolor, A. nidulans, and an unidentified species of Bipolaris. It causes necrosis of the liver and kidney and has an inhibitory effect on orotic acid incorporation into nuclear RNA.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Sterigmatocystin
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Sterigmatocystin
MESH ID D013241

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.