Sterilisering (Sterilization)

Sterilisering

Förstöringen av alla former av liv, särskilt mikroorganismer, genom värme, kemikalier eller på annat sätt.

Förklaring på engelska

The destroying of all forms of life, especially microorganisms, by heat, chemical, or other means.

Synonym, svenska: Autoklav

Synonym, engelska

Svensk term Sterilisering
Synonym på svenska Autoklav
Synonym på engelska
Engelsk term Sterilization
MESH ID D013242

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.