Steroid-12-monooxygenas (Steroid 12-alpha-Hydroxylase)

Steroid-12-monooxygenas

Ett levermikrosomalt cytokrom P450-enzym som katalyserar 12-alfa-hydroxylering av ett brett spektrum av steroler i närvaro av molekylärt syrgas och NADPH-FERRIHEMOPROTEINREDUKTAS. Detta enzym, kodat av CYP8B1gen, omvandlar 7-alfa-hydroxi-4-kolesten-3-on till 7-alfa-12-alfa-dihydroxi-4-kolesten-3-on och krävs vid syntesen av gallsyror från kolesterol.

Förklaring på engelska

A liver microsomal cytochrome P450 enzyme that catalyzes the 12-alpha-hydroxylation of a broad spectrum of sterols in the presence of molecular oxygen and NADPH-FERRIHEMOPROTEIN REDUCTASE. This enzyme, encoded by CYP8B1gene, converts 7-alpha-hydroxy-4-cholesten-3-one to 7-alpha-12-alpha-dihydroxy-4-cholesten-3-one and is required in the synthesis of BILE ACIDS from cholesterol.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Steroid 12 alpha Hydroxylase; Steroid 12-Monooxygenase; Steroid 12-Hydroxylase; Steroid-12-Hydroxylase; Steroid 12 Hydroxylase; CYP8B1; Sterol 12 alpha-Hydroxylase; 12 alpha-Hydroxylase, Sterol; Sterol 12 alpha Hydroxylase; alpha-Hydroxylase, Sterol 12; Sterol 12-alpha-Hydroxylase; 12-alpha-Hydroxylase; 12 alpha Hydroxylase; 12alpha-Hydroxylase; 12alpha Hydroxylase; Cytochrome P450 8B1; Steroid-12-Monooxygenase; Steroid 12 Monooxygenase; Cytochrome P450 CYP8B1

Svensk term Steroid-12-monooxygenas
Synonym på svenska
Synonym på engelska Steroid 12 alpha Hydroxylase; Steroid 12-Monooxygenase; Steroid 12-Hydroxylase; Steroid-12-Hydroxylase; Steroid 12 Hydroxylase; CYP8B1; Sterol 12 alpha-Hydroxylase; 12 alpha-Hydroxylase, Sterol; Sterol 12 alpha Hydroxylase; alpha-Hydroxylase, Sterol 12; Sterol 12-alpha-Hydroxylase; 12-alpha-Hydroxylase; 12 alpha Hydroxylase; 12alpha-Hydroxylase; 12alpha Hydroxylase; Cytochrome P450 8B1; Steroid-12-Monooxygenase; Steroid 12 Monooxygenase; Cytochrome P450 CYP8B1
Engelsk term Steroid 12-alpha-Hydroxylase
MESH ID D013253

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.