Steroid 16-alfa-hydroxylas (Steroid 16-alpha-Hydroxylase)

Steroid 16-alfa-hydroxylas

Ett levermikrosomalt cytokrom P450-enzym som katalyserar 16-alfa-hydroxylering av ett brett spektrum av steroider, fettsyror och xenobiotika i närvaro av molekylärt syrgas och NADPH-FERRIHEMOPROTEINREDUKTAS. Detta enzym kodas av ett antal gener från flera CYP2-underfamiljer.

Förklaring på engelska

A liver microsomal cytochrome P450 enzyme that catalyzes the 16-alpha-hydroxylation of a broad spectrum of steroids, fatty acids, and xenobiotics in the presence of molecular oxygen and NADPH-FERRIHEMOPROTEIN REDUCTASE. This enzyme is encoded by a number of genes from several CYP2 subfamilies.

Synonym, svenska: Östrogen 16-alfa-hydroxylas

Synonym, engelska: 16-alpha-Hydroxylase, Steroid; Steroid 16 alpha Hydroxylase; 16alpha-Hydroxylase; Estrogen 16-alpha Hydroxylase; Estrogen 16 alpha Hydroxylase; Estrone 16-alpha Hydroxylase; Estrone 16 alpha Hydroxylase; Estrone-3-sulfate 16-alpha Hydroxylase; Estrone 3 sulfate 16 alpha Hydroxylase; Progesterone 16-alpha-Hydroxylase; Estradiol 16-alpha Hydroxylase; Estradiol 16 alpha Hydroxylase; Progesterone-16-alpha-Hydroxylase; Progesterone 16 alpha-Hydroxylase; Progesterone 16 alpha Hydroxylase; Testosterone 16-alpha Hydroxylase; Testosterone 16 alpha Hydroxylase; Cytochrome P-450(16 alpha); Testosterone 16alpha Hydroxylase; 16-alpha Hydroxylase; 16 alpha Hydroxylase; Steroid 16alpha-Hydroxylase; Steroid 16alpha Hydroxylase

Svensk term Steroid 16-alfa-hydroxylas
Synonym på svenska Östrogen 16-alfa-hydroxylas
Synonym på engelska 16-alpha-Hydroxylase, Steroid; Steroid 16 alpha Hydroxylase; 16alpha-Hydroxylase; Estrogen 16-alpha Hydroxylase; Estrogen 16 alpha Hydroxylase; Estrone 16-alpha Hydroxylase; Estrone 16 alpha Hydroxylase; Estrone-3-sulfate 16-alpha Hydroxylase; Estrone 3 sulfate 16 alpha Hydroxylase; Progesterone 16-alpha-Hydroxylase; Estradiol 16-alpha Hydroxylase; Estradiol 16 alpha Hydroxylase; Progesterone-16-alpha-Hydroxylase; Progesterone 16 alpha-Hydroxylase; Progesterone 16 alpha Hydroxylase; Testosterone 16-alpha Hydroxylase; Testosterone 16 alpha Hydroxylase; Cytochrome P-450(16 alpha); Testosterone 16alpha Hydroxylase; 16-alpha Hydroxylase; 16 alpha Hydroxylase; Steroid 16alpha-Hydroxylase; Steroid 16alpha Hydroxylase
Engelsk term Steroid 16-alpha-Hydroxylase
MESH ID D039181

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.