Steroid-21-monooxygenas (Steroid 21-Hydroxylase)

Steroid-21-monooxygenas

Ett binjuremikrosomalt cytokrom P450-enzym som katalyserar 21-hydroxyleringen av steroider i närvaro av molekylärt syrgas och NADPH-FERRIHEMOPROTEINREDUKTAS. Detta enzym, kodat av CYP21-genen, omvandlar progesteroner till prekursorer av binjursteroidhormoner (KORTIKOSTERON; HYDROKORTISON). Defekter i CYP21 orsakar medfödd binjurebarkshyperplasi (ADRENAL HYPERPLASI, MEDFÖDD).

Förklaring på engelska

An adrenal microsomal cytochrome P450 enzyme that catalyzes the 21-hydroxylation of steroids in the presence of molecular oxygen and NADPH-FERRIHEMOPROTEIN REDUCTASE. This enzyme, encoded by CYP21 gene, converts progesterones to precursors of adrenal steroid hormones (CORTICOSTERONE; HYDROCORTISONE). Defects in CYP21 cause congenital adrenal hyperplasia (ADRENAL HYPERPLASIA, CONGENITAL).

Synonym, svenska: CYP21

Synonym, engelska: Cytochrome P-450 21-Hydroxylase; Cytochrome P 450 21 Hydroxylase; Cytochrome P-450(c-21); Progesterone 21-Hydroxylase; Progesterone 21 Hydroxylase; Cytochrome P-450 CYP21; Cytochrome P 450 CYP21; Steroid 21-Monooxygenase; Steroid 21 Monooxygenase; Cytochrome P450c21; Cytochrome P-450 c21; Cytochrome P 450 c21; P-450 c21, Cytochrome; 21-Hydroxylase; 21 Hydroxylase; Steroid-21-Hydroxylase; Steroid 21 Hydroxylase

Svensk term Steroid-21-monooxygenas
Synonym på svenska CYP21
Synonym på engelska Cytochrome P-450 21-Hydroxylase; Cytochrome P 450 21 Hydroxylase; Cytochrome P-450(c-21); Progesterone 21-Hydroxylase; Progesterone 21 Hydroxylase; Cytochrome P-450 CYP21; Cytochrome P 450 CYP21; Steroid 21-Monooxygenase; Steroid 21 Monooxygenase; Cytochrome P450c21; Cytochrome P-450 c21; Cytochrome P 450 c21; P-450 c21, Cytochrome; 21-Hydroxylase; 21 Hydroxylase; Steroid-21-Hydroxylase; Steroid 21 Hydroxylase
Engelsk term Steroid 21-Hydroxylase
MESH ID D013255

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.