Steroider, medfödda ämnesomsättningsrubbningar (Steroid Metabolism, Inborn Errors)

Steroider, medfödda ämnesomsättningsrubbningar

Fel i metabolisk bearbetning av steroider till följd av medfödda genetiska mutationer som ärvs eller förvärvas i livmodern.

Förklaring på engelska

Errors in metabolic processing of STEROIDS resulting from inborn genetic mutations that are inherited or acquired in utero.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Inborn Errors of Steroid Metabolism; Congenital Errors of Steroid Metabolism; Steroid Metabolic Diseases, Inborn

Svensk term Steroider, medfödda ämnesomsättningsrubbningar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Inborn Errors of Steroid Metabolism; Congenital Errors of Steroid Metabolism; Steroid Metabolic Diseases, Inborn
Engelsk term Steroid Metabolism, Inborn Errors
MESH ID D043202

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.