Steroider (Steroids)

Steroider

En grupp polycykliska föreningar som är nära besläktade biokemiskt med TERPENER. De inkluderar kolesterol, många hormoner, prekursorer av vissa vitaminer, gallsyror, alkoholer (STEROLER) och vissa naturliga droger och gifter. Steroider har en gemensam kärna, en smält, reducerad 17-kolatomringsystem, cyklopentanoperhydrofenantren. De flesta steroider har också två metylgrupper och en alifatisk sidokedja fäst vid kärnan. (Från Hawleys Condensed Chemical Dictionary, 11th ed)

Förklaring på engelska

A group of polycyclic compounds closely related biochemically to TERPENES. They include cholesterol, numerous hormones, precursors of certain vitamins, bile acids, alcohols (STEROLS), and certain natural drugs and poisons. Steroids have a common nucleus, a fused, reduced 17-carbon atom ring system, cyclopentanoperhydrophenanthrene. Most steroids also have two methyl groups and an aliphatic side-chain attached to the nucleus. (From Hawley’s Condensed Chemical Dictionary, 11th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Steroid; Catatoxic Steroids; Steroids, Catatoxic

Svensk term Steroider
Synonym på svenska
Synonym på engelska Steroid; Catatoxic Steroids; Steroids, Catatoxic
Engelsk term Steroids
MESH ID D013256

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.