Steroidhydroxylaser (Steroid Hydroxylases)

Steroidhydroxylaser

Cytokrom P-450 monooxygenaser (MIXED FUNCTION OXYGENASES) som är viktiga vid steroidbiosyntes och ämnesomsättning.

Förklaring på engelska

Cytochrome P-450 monooxygenases (MIXED FUNCTION OXYGENASES) that are important in steroid biosynthesis and metabolism.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Hydroxylases, Steroid; Steroid Monooxygenases; Monooxygenases, Steroid; Steroid Hydroxylase; Hydroxylase, Steroid

Svensk term Steroidhydroxylaser
Synonym på svenska
Synonym på engelska Hydroxylases, Steroid; Steroid Monooxygenases; Monooxygenases, Steroid; Steroid Hydroxylase; Hydroxylase, Steroid
Engelsk term Steroid Hydroxylases
MESH ID D013250

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.