Steroidisomeraser (Steroid Isomerases)

Steroidisomeraser

Enzymer som katalyserar införlivandet av dubbelbindning (s) i en steroidmolekyl. EC 5.3.3.

Förklaring på engelska

Enzymes that catalyze the transposition of double bond(s) in a steroid molecule. EC 5.3.3.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Isomerases, Steroid; 3-Ketosteroid Isomerases; 3 Ketosteroid Isomerases; Isomerases, 3-Ketosteroid; 3-Oxosteroid Isomerases; 3 Oxosteroid Isomerases; Isomerases, 3-Oxosteroid

Svensk term Steroidisomeraser
Synonym på svenska
Synonym på engelska Isomerases, Steroid; 3-Ketosteroid Isomerases; 3 Ketosteroid Isomerases; Isomerases, 3-Ketosteroid; 3-Oxosteroid Isomerases; 3 Oxosteroid Isomerases; Isomerases, 3-Oxosteroid
Engelsk term Steroid Isomerases
MESH ID D013251

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.